Wersja Archiwalna

Szaty Civerba - Civerb's Vestmens

Pałka Civerba (Civerb's Cudgel)

Wielkie Berło (Grand Scepter)

Obrażenia Jednorącz: 8-(36-140) Wymagany Poziom: 9 Wymagana Siła: 37 Wytrzymałość: 60 Bazowa Szybkość Ataku: [10] +75 do Skuteczności Ataku +17-23 do Maksymalnych Obrażeń 150% - Obrażenia zadane nieumarłym + (1*Poziom Postaci) 1-99 do Maksymalnych Obrażeń

Ikona Civerba (Civerb's Icon)

Amulet

Wymagany Poziom: 9 Uzupełnienie Życia +4 Regeneruje Manę 40% +25% Odporność na Zimno (2 Przedmioty) +25 Obrona (3 Przedmioty)

Ochrona Civerba (Civerb's Ward)

Duża tarcza (Large Shield)

Obrona: 27-29 Wymagany Poziom: 9 Wymagana Siła: 34 Wytrzymałość: 24 Szansa na Blok: Pal: 57%, Ama/Zab/Bar: 52%, Dru/Nec/Ca: 47% Pchnięcie Tarczą (Pal) - Obrażenia: 2-4 +15% Zwiększona szansa na blok +15 Obrona +21-22 do Many (2 Przedmioty) +25-26% Odporność na Trucizny (3 Przedmioty)

Nagroda za częściowe skompletowanie zestawu:

+15% Odporność na Ogień (2 Przedmioty)

Nagroda za skompletowanie zestawu:

200% - Obrażenia zadane Nieumarłym +15 do Siły Odporność na Ogień +15% Odporność na Błyskawice +25%