Wersja Archiwalna

Stworzenia gigantyczne w WFRP 2ed.

W podręczniku głównym jak i w bestiariuszu niewiele jest napisane na temat olbrzymich rozmiarów przedstawicieli danego gatunku stworzeń. Zdarzyć się może iż MG może potrzebować tego typu kreatury do swojej sesji. Z pomocą przyjść może m.in. ten tekst. Stworzenia gigantyczne to głównie zwierzęta. Jak znaleźć wytłumaczenie na powstanie tak wielkich gabarytowo osobników? 1.działanie magii 2.działanie spaczenia (o którym wiadomo iż ma właściwości mutujące) 2.krzyżowanie się gatunków 3.nie odkryte dotychczas gatunki

Mistrz gry powinien unikać tworzenia olbrzymich rodzajów gatunków zwierząt (i innych stworzeń) które już są gabarytowo sporej wielkości. Generalnie olbrzymie rodzaje stworzeń powinny ograniczyć się do: 4.zwierząt (nie większych niż np. dzik lub wilk) 5.ptaków 6.owadów 7.gadów 8.płazów 9.stworzeń zamieszkujących wody (np. ryby)

W zależności od gatunku, rozmiary osobnika mogą być od kilku do nawet kilku tysięcy razy większe (np. owady) niż w przypadku przedstawiciela tego samego gatunku normalnych rozmiarów. Następuje znaczny przyrost masy ciała, osobnik z reguły staje się bardziej agresywny i odporny na niektóre czynniki psychologiczne (np. strach).

Poniżej przedstawię modyfikację charakterystyk przeciętnego osobnika do charakterystyk odmiany olbrzymiej.

WW US K Odp Zr Int SW Ogd A Żyw S Wt Sz Mag PO PP +10 +10 +25 +20 +10 - - - +1 x2-x3 - - +2 - - -

Jeżeli charakterystyk danego stworzenia nie ma w podręczniku głównym lub bestiariuszu, pozostaje nam samodzielne opracowanie charakterystyk olbrzymiego stworzenia.

Modyfikacje cech osobników olbrzymich wynikają z: WW/US – poprawienie ze względu na lepsze możliwości polowania K, Odp – poprawione ze względu na zwiększone gabaryty oraz odporność organizmu Zr – w niektórych przypadkach zwiększenie gabarytów może oznaczać utratę możliwości szybkiej reakcji, niekiedy zaś (np. w przypadku węży) poprawę wartości tej cechy Int, SW, Ogd – niezależnie od wielkości A – czasem zwiększone (tylko w przypadku agresywnych gatunków) Żyw – dwukrotne lub trzykrotne zwiększenie tej cechy wiąże się z gabarytami stworzenia Sz - większe gabaryty oznaczają również przyrost prędkości poruszania się

Pozostałe cechy – bez zmian

Należy zachowywać umiar z tworzeniem pewnych gatunków: nie powinno się raczej spotykać gigantycznych chomików, wiewiórek itp. Umiejętności i zdolności: jak w przypadku osobnika tego samego gatunku, dodatkowo posiada następujące zdolności i umiejętności:

Umiejętności: przeszukiwanie, spostrzegawczość, tropienie* Zdolności: broń naturalna, niepokojący*, silny cios, szał bojowy*, wyostrzone zmysły*,

* - 50% szans na posiadanie danej umiejętności / zdolności (lub wg decyzji MG)