Wersja Archiwalna

Solucja Icewind Dale Heart of Winter

Solucja dotyczy gry Icewind Dale wraz z dodatkiem Heart of Winter i Trials of the Luremaster. Starałem się opisać wszystkie questy jednak coś mogłem pominąć. W każdym razie wszelkie podjęte tutaj działania prowadzą do bezproblemowego ukończenia gry.

Spis Treści