Wersja Archiwalna

Rhya - bogini natury, płodności, porodu i rodziny


Opis:
Rhya jest żoną Taala, oraz matką Mananna i Vereny. Jej wyznawcy odnoszą się do niej, jako do boginii natury, płodności, narodzin i rodziny. Natomiast inne kulty uznają ją za pomiejsze bóstwo, którego kult jest połączony z kultem Taala i przezeń zdominowany. Przedstawiana jako kochająca matka (czasami jako brzemienna), Rhya reprezentuje płodność i chojność Matki Ziemi. Teolodzy uważają jej kult za upadający, więc jej rola w świecie jest przedmiotem wielu debat. Nie ustalono czy jest ona "pełnoprawnym" bóstwem, czy może tylko żoną Taala i jako taka powina zostać dołączona do jego kultu? Oczywiście jej wyznawcy przeciwstawiają się tym rozważaniom i nie dopuszczają myśli, że Rhya miałaby zostać zdegradowana do rangi pomniejszego bóstwa.
Charakter:
Neutralny

Symbole: Symbolami Rhyii są: żołądź, kłos pszenicy, dziecko w ramionach matki lub ognisko domowe. Jej akolici i kapłani noszą proste, wełniane chabity zielonego koloru z jednym lub kilkoma symbolami kultu wyszytymi na obrzeżach, wyhawtowanych na trokach toreb z leczniczymi ziołami lub wyrytych na ich laskach.

Zasięg kultu:


Rhya jest czczona głównie w małych wioskach rozrzuconych na obrzeżach wielkich metropolii i większych miast w całym Starym Świecie (zajmujący się hodowlą zwierząt czczą ją pod imieniem Dyrath, boginni płodności). Jest niezmiernie popularna wśród kobiet ciężarnych i młodych matek.

Świątynie: Kult jest tak rozproszony, że wszelkie świątynie (tych kilka jeszcze istniejących) i kaplice są w pełni od siebie niezależne i nieżadko zdarza się, że nic o sobie na wzajem nie wiedzą. Tylko w święto letniego przesilenia (Sonnstill) w jednym miejscu zbiera się większa liczba kapłanów. Nie istnieje główny ośrodek kultu Rhyii. Jest to spowodowane niechęcią kapłanów do pozostawania dłużej w jednym miejscu. Większość z nich zdecydowanie woli wędrować od wioski do wioski, od kaplicy do kaplicy. Większości rolniczych osad nie stać na utrzymanie świątyni Rhyii więc stawiają tylko małą kapliczkę pomiędzy wioską a polami. W domach, a zwłaszcze odosobnionych domostwach palienisko jest usytułowane na uboczu aby uhonorować boginię. Na polach często są wznoszone kopce z ziemi i/lub kamieni mające zapewnić błogosławieństwo plonom.

Przyjaciele i wrogowie:
Kult Rhyii jest przyjażnie nastawiony do większości religii Starego Świata, zwłaszcza kultów Taala, Manaana i Starszej Wiary. Odwzajemnionym szacunkiem darzy również religie Starszych Ras (Krasnoludów, Halflingów i Elfów), a toleruje (ledwo) kult Ranalda.

Święta:
Główne święta to dni przesilenia letniego i zimowego. Pomniejsze dni świateczne to 2 Jahrdung (Dzień Przycinania), 9 Sommerzeit (Dzień Zbioru Wiosennych Owoców), i wszelkie święta rodzine.Wymagania kultu:
Nie ma specjalnie określonych wymagań, które trzeba spełnić aby zostać wyznawcą Rhyii. Teoretycznie kult jest otwarty dla wszystkich, włączając w to Starsze Rasy, a zwłaszcza Halflingi.

Przykazania:
Wyznawcy Rhyii muszą:
Czcić dary ziemi, cud narodzin i zaszczyt macierzyństwa.
Czcić i szanować rodzinę i krewnych.
Bronić rodziny i płodów ziemi przed wszystkim co mogło by je zniszczyć, zanieczyścić lub zdeprawować.

Pomagać rodzinie i krewnym, a zwłaszcza starszym.


Używane czary:
Klerycy Rhyii mogę używać wszystkich czarów ochronnych i deensywnych Magii Pomniejszej, Magii Bojowej oraz Elementarnej. Nie mogą używać jakichkolwiek czrów ofensywnych lub czyniących szkody.

Czary:

Ulga w bólu:
Poziom czaru: pomniejszy (1)
Koszt PM: 2

Zasięg: dotyk
Czas trwania: natychmiastowy
Składniki: miękka tkanina, piórko
Ten czar służy do przynoszenia ulgi potrzebującym. Zwykle jest używany do ukojenia bólów porodowych czy inych drobnych obrażeń, zwykle nie powodujących utraty punktów żywotności. Dodatkowo może być używany do leczenia mniejszych obrażeń zadanych bronią lub w wyniku działania dowolnego, pierwszopoziomowego czaru (np.: Ognista Kula). Jeśli ofiara zostanie potraktowana tym czarem w ciągu 10 rund od chwili zranienia, to obrażenia są zmniejszane o 1 niezależnie od ich aktualnego poziomu.

Strażnik Roślinności
Poziom czaru: 2
Koszt PM: 5 za każde 125 jardów sześciennych (sami sobie przeliczcie ;P)
Zasięg: dotyk

Czas trwania: 1k3 dni
Składniki: brak
Dzięki temu czarowi kapłan może chronić duże połacia roślinności (i ziemi na której ona rosnie) przed zarazą i innymi zagrożeniami (poza tratowaniem, ścinaniem itp.). Dodatkowo czar ten spowalnia przesączanie się do roślin i gleby wszelkich sybstancji toksycznych takich jak np.: spaczeń. Obszar chroniony musi byc oznakowany świętymi symbolami rozmieszczonymi na korze drzew lub łodygach mniejszych roślin rosnących na obrzeżach chronionego obszaru. Po rzuceniu czaru symbole stają się widoczne tylko dla postaci posiadających Magiczne Zmysły.

Uniejętności
Poza zwykłymi zdolnościami klerycy Rhyii Mogą wybrać jedną, umiejetność na poziom: Opieka nad zwierzętami, Leczenie chorób, Leczenie ran, Zielarstwo, Znajomość roślin, Odporność na chorobę, Wytwarzanie lekarstw (tylko ziołowe). Umiejętności "kosztują" po 100 PD za każdą.

Próby:
Próby zwykle polegają na dostarczeniu ziaren do ogarniętych zarazą rejonów i pomoc w walce z nią oraz przywrócenie płodności ziemi. Może to być również pomoc w obronie samotnych domostw przed bandytami lub jakimś pomiotem Chaosu.

Błogosławieństwa:
Umiejętności faworyzowane przez to bóstwo są zwykle związane z lecznictwem (wszystkie lecznicze) oraz z produkcją leków (tylko na bazie ziół)
    Autor:Alfred Nunez
    Tłumaczenie:banshee