Wersja Archiwalna

Prastary Ślad Naja - Naj's Ancient Vestige

Obrączka Naja (Naj's Circlet)

Obręcz (Circlet)

Obrona: 95-105 (Podstawowa: 20-30) Wymagany Poziom: 28 Wytrzymałość: 35 +75 Obrona Dodaje 25-35 Obrażeń od Ognia +5 do Promienia Światła 12% Szansa Rzucenia 5-Poziomowego Zaklęcia Wiązka Błyskawic przy Otrzymaniu Ciosu +15 do Siły

Lekka Płytówka Naja (Naj's Light Plate)

Piekielna Zbroja Płytowa (Hellforge Plate)

Obrona: 721-830 (Podstawowa: 421-530) Wymagany Poziom: 71 Wymagana Siła: 79 Wytrzymałość: 60 +300 Obrona Wymagania -60% 45% Otrzymane Obrażenia Przechodzą na Manę +1 do Poziomu Wszystkich Umiejętności Wszystkie Odporności +25 +65 do Życia

Zagadka Naja (Naj's Puzzler)

Starczy Kostur (Elder Staff)

Obrażenia: 200-232 (Podstawowe Obrażenia: 80-93) Wymagany Poziom: 78 Wymagana Siła: 44 Wymagana Zręczność: 37 Wytrzymałość: 35 Podstawowa Szybkość Ataku: [10] +150% Zwiększone Obrażenia 150% - Obrażenia Zadane Nieumarłym Dodaje 6-45 Obrażeń od Błyskawic 30% Szybsze Rzucanie Czarów +1 do Poziomu Wszystkich Umiejętności +70 do Many +35 do Energii

Nagroda za częściowe skompletowanie zestawu:

+175 Obrona (2 Przedmioty)

Nagroda za skompletowanie zestawu:

+175 Obrona +15 do Zręczności Wszystkie Odporności +50 +20 do Siły +100 do Many +1 do Poziomu Wszystkich Umiejętności Uzupełnienie Życia +10