Wersja Archiwalna

Pełna Zbroja Sigona Sigon's Complete Steel

Osłona Sigona (Sigon's Guard)

Ciężka Tarcza (Tower Shield)

Obrona: 22-25 Wymagany Poziom: 6 Wymagana Siła: 75 Wytrzymałość: 60 Szansa na Blok: Pal: 74%, Ama/Zab/Bar: 69%, Dru/Nec/Ca: 64% Pchnięcie Tarczą (Pal) - Obrażenia: 1-5 +20% Zwiększona szansa na blok +1 do poziomu Wszystkich Umiejętności

Kapota Sigona (Sigon's wrap)

Płytowy Pas (Plated Belt)

Obrona: 8-11 (22-209 - 2 Przedmioty) Wymagana Poziom: 6 Wymagana Siła: 60 Wytrzymałość: 24 Odporność na Ogień 20% +20 do Życia + (2*Poziom Postaci) 2-198 Obrona (2 Przedmioty)

Drewniak Sigona (Sigon's Sabot)

Nagolenice (Greaves)

Obrona: 12-15 Wymagany Poziom: 6 Wymagana Siła: 70 Wytrzymałość: 24 20% Szybsze Bieganie/Chodzenie Odporność na Zimno 40% +50 do Skuteczności Ataku (2 Przedmioty) +50% większa Szansa Znalezienia Magicznego Przedmiotu (3 Przedmioty)

Zastaw Sigona (Sigon's Gage)

Rękawice (Gauntlets)

Obrona: 12-15 Wymagany Poziom: 6 Wymagana Siła: 60 Wytrzymałość: 24 +20 do Skuteczności Ataku +10 do Siły 30% Zwiększona Szybkość ataku (2 Przedmioty)

Schronienie Sigona (Sigon's Shelter)

Gotycka zbroja Płytowa (Gothic Plate)

Obrona: 170 Wymagany Poziom: 6 Wymagana Siła: 70 Wytrzymałość: 55 +25% Poprawiona Obrona Odporność na Błyskawice 30% Atakujący otrzymuje obrażenia 20 (2 Przedmioty)

Przyłbica Sigona (Sigon's Visor)

Garnczkowy Hełm (Great Helm)

Obrona: 55-60 Wymagany Poziom: 6 Wymagana Siła: 63 Wytrzymałość: 40 +25 Obrona +30 do Many + (8*Poziom Postaci) 56-792 do Skuteczności Ataku (2 Przedmioty)

Nagroda za częściowe skompletowanie zestawu:

+10% Punkty Życia wykradzione za każde Trafienie (2 Przedmioty) +100 Obrona (3 Przedmioty)

Nagroda za skompletowanie zestawu:

+10% Punkty Życia wykradzione za każde Trafienie +100 Obrona +25 do Many Odporność na Ogień +12% +24 do Maksymalnych Obrażeń od Ognia Atakujący otrzymuje obrażenia 12 Obrażenie zmniejszone o 7