Wersja Archiwalna

Panteon krasnoludzkich bogów

Panteon krasnoludzkich bogów jest zdecydowanie liczniejszy niż możesz to sobie wyobrazić. Nie jest to tylko Grungni - najpotężniejszy i najstarszy z bogów. Nasza rasa posiada również i wielu innych bogów. Na tej stronnicy będziesz mógł się z nimi zapoznać. Oto Ci za których wielu krasnoludów jest gotowych oddać życie:


MORNGRIM


Krasnoludzki bóg wojny.

Opis: niezniszczalny jak stalowy posąg który niewzruszenie stawia czoło wrogom, uderza i powala ich swymi miażdżącymi ciosami. Reprezentuje sobą uporczywą determinację na równi z krasnoludzką taktyką walki i technologią wojenną.

Zwykle jest przedstawiony jako przeciętnego wzrostu, szeroki w barach krasnolud. Ubrany jest on w zbroję kolczą, w jednej ręce dzierży runiczny topór obusieczny a w drugiej pięknie zdobioną tarczę.

Charakter: Neutralny.

Symbol: Symbolem Morngrima jest zaciśnięta kamienna pięść. Jego wyznawcy noszą ten wzór w postaci rzeźbionego wisiorka zakładanego na szyję. Czasami ten sam symbol można spotkać na krasnoludzkich zbrojach.
Zasięg kultu: Czczony jest On przez krasnoludy na całym Starym Świecie.
Świątynie: Morngrim nie ma jako takich świątyń. Natomiast w prawie każdej starej krasnoludzkiej twierdzy znajduje się jego posąg.
Przyjaciele i wrogowie: Kult Morngrima jest wrogo nastawiony do wszystkich wyznawców Chaosu, szczególnie wobec krasnoludów Chaosu. Żyje On w zgodzie z pozostałymi bogami krasnoludzkiego panteonu.
Dni świąt: Świętami Morngrima są rocznice wszelkich bitw stoczonych przez krasnoludy.

Wymagania kultu: Kult Morngrima jest otwarty dla wszystkich dorosłych krasnoludów (wyłącznie płci męskiej !) którzy podążają karierą wojskową lub przynajmniej związaną z walką. Ażeby zostać nowicjuszem Morngrima należy skompletować przynajmniej jedną profesję wojownika.
Przykazania: Wszyscy nowicjusze i kapłani, chociaż zalecane jest, aby również zwykli wyznawcy, muszą przestrzegać następujących zasad:


 • Zabić każdego napotkanego wyznawcę Chaosu, a przede wszystkim krasnoluda Chaosu.

 • Nie poddać się goblinom nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach.

 • Nigdy nie uciekać się do niechonorowej walki.

 • Cenić honor ponad wszystko.

 • Nie można używać broni palnej, wybuchowej, zapalającej ani łuków.


Używane czary: Morngrim, podobnie jak wszyscy krasnoludzcy wojownicy gardzi magią.
Umiejętności: Umiejętnościami które preferuje Morngrim są: uniki, wytrącanie broni, szaleńczy atak, silny cios, zapasy.
Próby: Próby Morngrima są zawsze związane z walką, np. odbicie twierdzy z rąk goblinowatych itp.

Błogosławieństwa: błogosławieństwa Morngrima dotyczą tego samego co Grimnira Nieustraszonego. Oprócz tego wyznawcy Morngrima mogą otrzymać, na czas określonej walki umiejętności faworyzowane przez Morngrima.GRIMNIR NIEUSTRASZONYBóg krasnoludzkich wojowników

Opis: Legenda mówi że Grimnir ochraniał lud krasnoludzki, podczas wielkiej migracji w Góry Krańca Świata przed: gigantami, trolami, smokami i bandami orków. Grimnir jest uosobieniem odwagi i nieugiętości dzielnej rasy krasnoludzkiej, w której jest On czczony przez wszystkich wojowników.

Grimnir jest przedstawiany jako nieustraszony krasnoludzki wojownik z długimi blond (???) włosami i równie długą brodą tego samoego koloru. Nie nosi on żadnej zbroji. Chodzi o gołej klacie. Dzierży on wielki topór, zwany Toporem Grimniego, który teraz znajduje się u Wielkiego Króla Krasnoludzkigo. Grimnir jest również przedstawainy jest Bóg walczący z olbrzymią bestią, albo jako bohater stojący nad "morzem" pokonanych wrogów.
Charakter: Neutralny.
Symbol: Symbolem Grimnira jest stylizowany hełm z rogami lub skrzyżowane topory.
Zasięg kultu: Grimnir jest czczony przez wszystkich krasnoludzkich wojowników w całym Starym Świecie.
Świątynie: Wszystkie krasnoludzkie twierdze mają gdzieś pomnik Grimnira, najczęściej w olbrzymeij sali, gdzie krasnoludowie zbierają się przed bitwą..

Przyjaciele i wrogowie:Kult Grimnira jest nastawiony przyjacielsko do wszystkich krasnoludzkich bogów. Szanuje On wyznawców Sigmara z powodu sojuszu krasnoludzko-ludzkiego z przed tysięcy lat. W stosunku do innych kultów ludzkich jest On obojętny. Kult jest wrogo nastawiony do wszystkich wrogów rasy krasnooludzkiej.
Dni świąt: Świętowany jest dzień zwycięstwa armii krasnoludzko-ludzkiej w wojnie przeciwko goblinom, z czasów Sigmara Młotodzierżcy. Grimnir jest również czczony co 120 dni. Związane z tym uroczystości obfitują w jedzenie i przeróżne trunki.
Wymagania kultu: Kult Grimnira jest otwarty dla wszystkich krasnoludów o charakterze neutralnym lub dobrym. Jednak każdy krasnolud będący wyznawcą Grimnira musi być dobrze zbudowany i ćwiczyć z bronią każdego dnia. Ażeby odzwierciedlić wagę jaką Grimnir przywiązuje do umiejętności walki, aby stać się kapłanem 1 poziomu postać musi mieć skompletowaną przynajmniej jedną profesję wojownika, albo profesję związaną z walką.

Przykazania:Podstawowe przykazania kultu Grimnira to:


 • Kategoryczny zakaz używania broni palnej.

 • Zakaz uciekania przed armią goblińską.

 • Zasada że lepiej zginąć niż poddać się "zielonoskórym".

 • Obowiązek przyjęcia każdego wyzwania na pojedynek.


Używane czary: Grimnir gardzi magią..
Umiejętności: Umiejętności faworyzowane przez Grimnira zawsze zawierają elementy walki lub siły. Na każdym poziomie postać może wybrać jedną z następujących umiejętności: bardzo silny, siłacz, silny cios, rozbrojenie, bijatyka, zapasy, ogłuszanie itp. Dopuszczalne są też specjalizacje w psosługiwaniu się bronią.

Próby: Próby Grimnira sprawdzać muszą: siłę, odwagę, walkę.
Błogosławieństwa: Błogosławieństwa Grimnira to onajczęściej ofiarowanie którejś z powyższyvh umiejętności albo dodatni modyfikator do siły lub wytrzymałości.

VALAYA

Patronka Domowego Ogniska
Opis: Valaya jest jedyną krasnoludzką boginią. Legenda przekazywana z pokolenia na pokolenie mówi że to ona założyła najwspanialsze z miast Imerium Krasnoludzkiego - Karaz-a-Karak. Jest ona uznawana za patronkę Imperium Krasnoludzkiego. Valaya posiada umiejętności magiczne, szczególnie magii ochronnej wymierzonej w siły zła. Krasnoludzcy Kowale Runów używają jej imienia, uważając że ma ono magiczną moc, podczas tworzenia nowych runów.

Valaya jest przedstawiana jako piękna (!?), krasnoludzka kobieta z długimi, blond włosami które sięgają jej aż do stóp. Jedna z legend mówi, że włosy Valaya-i rosną do niewyobrażalnej długości, aby w ten sposób ochronić krasnoludzkich towarzyszy przed pewną śmiercią. Valaya trzyma zawsze kij, który jest dwukrotnie wyższy od niej, a na końcu którego świeci jakieś białe, pulsujące światło.
Charakter: Dobry.
Zasięg kultu: Valaya jest czczona przez krasnoludy w całym Starym Świecie.
Świątynie:Zgodnie ze zwyczajami krasnoludzkimi Valaya, jak każdy inny bóg, nie ma typowych świątyń. Natomiast często stawiane są olbrzymie pomniki ku Jej czci. Największy posąg poświęcony Valaya-i został wyrzeźbiony w skale górującej nad Karaz-a-Karak. Poza tym w Górach Krańca Świata i Górach Szarych znajdują się relikwiarze Valaya-i.

Przyjaciele i wrogowie: Kult Valaya-i jest przyjaźnie nastawiony do całego panteonu krasnoludzkich bogów. Natomiast jest on wrogi wobec wszystkich służących Złu i Chaosowi. Do przyjaciół Valaya-i należą również wyznawcy Shallya-i, ludzkiej bogini leczenia i miłosierdzia.

Dni świąt: Jako patronka rasy krasnoludzkiej Jej święto obchodzone jest raz w tygodniu, kiedy krasnoludowie zbierają się przed jej posągiem modląc się o magiczną ochronę przed wrogami.

Wymagania kultu: Kult Valaya-i jest otwarty dla wszystkich dorosłych krasnoludów obu płci, przeważnie jednak to kobiety zostają kapłanami Valaya-i.
Przykazania: Kapłani Valaya-i muszą przesytrzegać następujących zasad:


 • Nigdy nie odmawiać Krasnoludowi w potrzebie (!?), chyba że on lub ona jest wyznawcą złych lub chaotycznych bogów.

 • Nigdy nie ujawniać tajemnych ścieżek do twierdz krasnoludzkich.

 • Ochraniać krasnoludzkich towarzyszy, za wszelką cenę, nawet kosztem własnego życia.


Używane czary: Kapłani Valaya-i mogą używać wszystkich czarów Magii Prostej, Magii Wojennej i Magii Iluzyjnej a także następujących czarów: Strefa Ukrycia, Strefa Życia i Strefa Czystości.
Umiejętności: Nie ma żadnych specjalnych umiejętności związanych z kultem Valaya-i z wyjątkiem tego, że bohater może wydać 200 PD na Specjalną Umiejętność Magiczną. Pozwala ona na bohaterowi na żucanie wszystkich czarów Aury i Strefy. Bohater posiada k3-1 mniej punktów magicznych niż normalnie (minimalnie 0).
Próby: Próby Valaya-i to przedewszystkim misje polegające na ochronie osadników przed pewną zagładą lub naprawa uszkodzonych murów obronnych podczas ataku wrogów.
Błogosławieństwa: Błogosławieństwa Valaya-i to dodatnie modyfikatory do Siły Woli,Opanowania, Inteligencji.THRORINPrzodek krasnoludzkich Zabójców

Opis: Throrin był słynnym wodzem żyjącym w czasach gdy Karaz-a-Karak zostało ustanowione stolicą Imperium Krasnoludzkiego (3000 lat przed Sigmarem). Z jakiś, dawno zapomnianych powodów Throrin zhańbił się. Przyniósł wstyd swojej rodzinie. Chcąc odpokutować za swoje winy postanowił zginąć w honorowej walce z silniejszym przeciwnikiem. Przeciwnikiem którego śmierć ułatwi życie krasnoludom. Został Zabójcą Trolli. W ten sposób, nieświadomie, ustanowił on zwyczaj który w przyszłości będzie kontynuowany przez wszystkie zhańbione krasnoludy. Po przeżyciu jako Zabójca Trolli Throrin skupił swoją uwagę na większej "zdobyczy". Wybór padł na gigantów. W ten sposób narodził się pierwszy z Zabójców Gigantów. Lecz i tu honorowa śmierć okazała się nieuchwytna. Throrin uznał, że jego dyshonor jest tak wielki, że nie jest godnym śmierci. Chcą to odpokutować dokonał On samookaleczenia - w ten sposób powstał rytuał praktykowany przez wszystkich Zabójców Smoków i Demonów po dzień dzisiejszy - wykonywanie rytualnych blizn na swoim ciele. Po raz kolejny przeżył. Po zabiciu smoka Glammendrunga, Throrin zebrał orszak Zabójców Trolli i Gigantów, którzy zhańbili się podczas wojen, gdy zakładano twierdze i kopalnie w Górach Krańca Świata. Throrin poprowadził ich na Pustkowia Chaosu, gdzie miał nadzieję odnaleźć śmierć. Legenda mówi, że Throrin wraz ze stale kurczącą się grupą Zabójców przemierzali Pustkowia Chaosu przez wiele lat niszcząc każdą grupę wojowników Chaosu którą napotkali. Ostatecznie, Throrin, już jako Zabójca Demonów z resztkami swoich towarzyszy, którzy przeżyli odnalazł siedibę Kragen'ome'nanthala - Księcia Demonów, potomka Khorna. Legenda mówi że stoczyli oni ze sobą ciężką i krwawą bitwę. Trwała ona 3 dni. Pod jej koniec wykrwawiający się na śmierć, Throrin zadał ostateczny cios Kragen'ome'nanthalowi, narażając się na gniew Khorna. Rozwścieczony Khorn wysłał zastępy swych wyznawców aby pomścili Kragen'ome'nanthala. W momencie gdy Throrin resztkami sił podniósł swój potężny topór, wzywając w ten sposób nieprzyjaciela do walki, pojawił się Grungni, który w cudowny sposób przywócił Throrinowi siły. Ofiarował On również nowe życie Zabójcom Troli i Gigantów aby wspólnymi siłami zniszczyli wroga i odzyskalać swój honor i honor Throrina. Dwaj wspaniali wojownicy Throrin i Grungni brnęli (z impetem :)) w głąb zastępów Khorna, zabijąc wszystkich na swojej drodze. Krasnoludowie, którzy odzyskali swój honor powrócili do swych domów, wychwalając w opwiadaniach i pieśniach Grungniego i Throrina Zabójcę.
Throrin jest przedstawiany jako wysoki, umięśnuiony krasnolud, z tatuażami, pomarańczowym "irokezem", rytualnymi bliznami, noszący egzotyczną biżuterię tak typową dla Zabójców. Nosi on zbroję kolczą. W dłoniach dzierży topór z dwoma ostrzami z kuźni w Adamantine zwany(w języku Staroświatowców) "Toporem Zagłady".
Charakter: Neutralny.

Symbol: Podstawowym symbolem Throrina jest topór obusieczny. To on jest właśnie ulubioną bronią wszystkich krasnoludzkich Zabójców.

Zasięg kultu: Throrin jest czczony przez Zabójców w całym Starym Świecie. Cześć oddają mu także pozostali krasnoludowie, szczególnie w krasnoludzkich twierdzach.
Świątynie: Throrin nie ma świątyń. Nie ma również kapłanów. Jego wyznawcy czczą go tam gdzie aktualnie przebywają.
Przyjaciele i wrogowie: Kult Throrina jest nastawiony przyjaźnie do wszystkich krasnoludzkich bogów, szczególnie do wyznawców Grungniego. Nie ma On do czynienia z innymi rasami, za wyjątkiem ludzi wśród których szanuje On wyznawców Sigmara. Kult jest wrogo nastawiony do wszystkich wrogów rasy krasnooludzkiej (czyli niech mi tylko ktoś podskoczy :P).
Dni świąt: Kult Throrina nie obchodzi żadnych świąt.

Wymagania kultu: Kult Throrina jest otwarty tylko dla zhańbionych Krasnoludów, którzy widzą swoje zbawienie w honorowej śmierci. Przykazania: Jedynym wymaganiem kultu jest zaangażowanie się Zabójcy w każdą walkę w której ma szansę na honorową śmierć. Szczególnie jeżeli będzie to walka z przeważającymi siłami wroga. Ucieczka jest hańbą dla każdego Zabójcy.
Używane czary: Throrin nie akceptuje magii. Tylko umiejętności bojowe mają dla niego znaczenie.
Umiejętności: Wyznawcy Throrina mogą nabyć umiejętności podane w opisie ich profesji.
Próby: Throrina nie intersuje nic, poza chęcią odkupienia swego honoru przez wyznawców. Przejście próby jest równoznaczne ze śmiercią.
Błogosławieństwa: Najczęstszymi błogosławieństwami są dodatnie modyfikatory do WW, I i SW. Inne błogosławieństwa to udane próby związane z następującymi umiejętnościami: śledzenie, odporność na trucizny, szaleńczy atak, wyczucie demonów, silny cios, tropienie.GRONRHUMKrasnoludzki Przodek Wszelkiego Rzemiosła


Opis: Gronrhum jest uznawany za zwieszchnika wszystkich którzy poświęcili się obróbce matali, ale także i innych rzemioślników rasy krasnoludzkiej. Żył on przeszło 600 lat. Osiągnął niesamowity wiek. Podczas swojego długiego życia nauczył się jak obrabiać metal. Stworzył również Kowalstwo Runiczne. Przez całe swoje życie przekazywał swoją wiedzę innym krasnoludom. Zmarł w roku -3000 w/g kalendarza krasnoludzkiego ( 6000 lat przed Sigmara ). Już za życia był czczony przez krasnoludów jako Przoedek Rzemiosł.
Gronrhum przedstawiany jest jako szeroki, postawny krasnolud z czarną brodą do pasa, ubrany w skórzany fartuch. W dłoniach trzyma adamantylowy młot.
Charakter: Neutralny.

Symbol: Symbolem Gronhuma jest kowalski młot. Czasami jest on przedstawiany w zaciśniętej dłoni ( NRD zawsze żywe :))
Zasięg kultu: Gronrhum jest czczony przez krasnoludy w całym Starym Świecie, szczególnie przez te związane bezpośrednio z rzemiosłem. Świątynie: Gronrhum nie ma typowaych świątyń. Jednak w każdym zakładzie rzemieślniczym znajduje się jego posążek. W centralnej części każdego budynku krasnoludzkiego cechu lub gildii ziwiązanego z rzemiślnictwem, a także inżynierią znajduje śie duży pomnik Gronrhuma.
Przyjaciele i wrogowie: Kult Gronrhuma jest przyjacielsko nastawiony do wszystkich krasnoludzkich bogów. Niewiele ma wspólnego z innymi kultami, z jednym wyjątkiem. Mianowicie pozostaje on w dobrych stosunkach z bogami odpowiadającymi czterem elementom składwoym świata, jako że rzemieślnicy (szczególnie kowale) wykorzysują w swej pracy wszystkich tych elementów. Kult Gronrhuma jest wrogo nastawiony do naturalnych wrogów rasy krasnoludzkiej.
Dni świąt: Gronrhum nie ma szczególnych dni świąt. Jego wyznawcy modlą się do niego przy okazji rozpoczęcia lub zakończenia każdego dzieła.
Wymagania kultu: Kult Gronrhoma jest otwarty dla każdego dorosłego krasnoluda który jest rzemieślnikiem.

Przykazania kultu: Wyznawcy Gronhuma muzą przestrzegać następujących zasad:


 • Nie mogą zdradzać sekretów rzemieślnictwa nie-krasnludom.

 • Zwalczać Chaos w każdej postaci.

 • Ukończyć kazde, zaczęte "dzieło".


Używane czary: Jedyny związek Gronrhuma z magią dotyczy wykuwania magicznych runów. W związku z tym tylko czary związane z powyższą umiejętnością są akceptowane przez Gronrhuma.

Umiejętności: Gronrhum faworyzuje wszystkie umiejętności związane z rzemieślnictwem. Przede wszystkim są to: kowalstwo, metalurgia, jubilerstwo, kamieniarstwo.
Próby: Próby Gronrhuma zawsze dotyczą stworzenia jakiegoś przedmiotu, który nie należy do najłatwiejszych (liczne rzeźbienia, niemagicznie odporny na wysokie temperatury itp.).
Błogosławieństwa: Błogosławieństwa Gronrhuma to przede wszystkim dodtnie modyfikatory do testów związanych z wykonywaniem jakiś przedmiotów w metalu lub kamieniu.


Autor: Dennis Cranmer, Alfred Nunez

Tłumaczenie: banshee