Wersja Archiwalna

Magia demonologiczna IV poziomu

Magia demonologiczna czwartego poziomu

Przejęcie posiadania
Poziom: 4 Przygotowanie: żadne Punkty magii: 10 Zasięg: Rzucający Czas: 24 godziny Składniki: Przedmiot opisany imieniem demona Czarodziej przyzywa jedną demoniczną istotę znając jej imię (zasady z str. 161 WFRP), która po rzuceniu tego czaru jest w stanie natychmiast przejąć kontrolę nad rzucającym na czas trwania czaru. Demon w nowym ciele może robić wszystko na co ma ochotę. Po zakończeniu działania czaru demon odchodzi do świata cieni, a czarodziej w którego ciele przebywał‚ wykonuje test na WT jeśli test się nie powiedzie wtedy rzucający dostaje 1k6 punktów obłędu. Demon w ciele czarodzieja ma jego charakterystyki, potrafi rzucać wszystkie znane czarodziejowi czary, posiada również wszystkie swoje przymioty magiczne.

Mentalna Dominacja
Poziom czaru: 4 Punkty Magii: ? Zasięg: ? Czas trwania: ? Składniki: ? Ten czar pozwala na przejęcie ciała dowolnej osoby w wyniku duchowej walki (porównanie SW.). Rzucający czar na czas przejęcia ciała pozostaje w uśpieniu - dusza pokonanej istoty jest mu uległa. Rzucający czar posiada wszystkie fizyczne cechy kontrolowanej osoby, lecz w przypadku określania cech psychicznych korzysta ze swoich umiejętności. Nie ma ograniczeń czasowych kontynuacji czaru, ani zużycia punktów magii w przypadku opanowania nowego ciała.

Wędrówka między planami egzystencjalnymi.
Poziom czaru: 4 Punkty Magii: ? Zasięg: ? Czas trwania: ? Składniki: bardzo drogie ingrediencje: Długie i szerokie lustro oraz sztylet potrzebny do powrotu. Ten czar pozwala na skok do innego wymiaru lub nawet do królestwa Chaosu. Jeżeli rzucający czar nie wie dokładnie gdzie chce się znaleźć może się okazać , że wylądował w innym miejscu niż się spodziewał (może nie wiedzieć jak powrócić z powrotem). Poszukiwania planów egzystencji do których można byłoby podróżować powinny być długie i wyczerpujące. Możliwe, że trzeba będzie w tym celu wysłać grupę po pewne cenne surowce na drugi kraniec s wiata. Efekty działania tego czaru powinny być ograniczone, aby w s wiecie fantasy nie pojawili sie magowie z broniami takimi jak: Disortion Cannon, czy Minigun.

Zaklęcie
Poziom czaru: 4 Punkty Magii: ? Zasięg: ? Czas trwania: ? Składniki: ? Spętany demon zostaje uwięziony w mieczu lub jakimś innym magicznym przedmiocie. Przedmiot ten musi być magiczny. Po wypowiedzeniu odpowiedniego zaklęcia demon może uwolnić się z przedmiotu. Będzie wtedy raczej niezadowolony z próby uwięzienia go w jakimś przedmiocie :) .

Zniszczenie duszy.
Poziom czaru: 4 Punkty Magii: ? Zasięg: ? Czas trwania: ? Składniki: ? Ten czar spowoduje fizyczny i psychiczny ból u przyzywanego demona. Czar będzie kontynuowany, aż do momentu zniszczenia fizycznej formy demona (i wygnania go tym samym do rzeczywistości chaosu). Tam demon będzie musiał przejść długą rekonwalescencję. Będzie poniżany przez inne demony. Czar ten jest używany przez demonologów niezadowolonych ze służby danego demona. Należy jednak pamiętać , że demon podejmie wszelkie środki aby się zemścić za odesłanie go w tak bolesny sposób.