Wersja Archiwalna

Magia demonologiczna I poziomu

Magia demonologiczna pierwszego poziomu

Wywołanie niestabilności
Poziom: 1 Przygotowanie: Żadne Punkty magii: 3 Zasięg: 12 metrów Czas: Natychmiastowy Składniki: Krew mniejszego demona

Czar ten działa na wszystkie rodzaje demonów. Każdy demon może wykonać test SW przeciwko działaniu czaru. Jeśli test się nie powiedzie to demon zostaje odesłany do swojego świata na k6 rund. Po tym czasie jeśli nie zostanie zniszczony pentagram w którym się ukazał, a demonolog który go przyzwał nadał żyje, to demon wraca. Nie wykonuje się ponownie testu na wezwanie demona za str. 161z WFRP.

Piekielna kula
Poziom: 1 Przygotowanie: Żadne Punkty magii: 3 Zasięg: 12 metrów Czas: Natychmiastowy Składniki: Spaczeń

Jedeną piekielną kulę może rzucić czarodziej na dowolnego demona znajdującego się w zasięgu. Każda trafia automatycznie i zadaje 2 obrażenia z siłą 3. Kula demonicznego ognia nie zatrzymuje się na materialnych przedmiotach i postaciach (po prostu przez nie przelatuje). Przy liczeniu obrażeń nie uwzględnia się pancerza. Jeśli przejdzie przez materialną postać, musi ona wykonać test na OP. Jeśli test się nie powiedzie ulega ona zasadom strachu.

Powstrzymanie demona
Poziom: 1 Przygotowanie: Żadne Punkty magii: 6 Zasięg: 12 metrów Czas: 1k6+3 rundy Składniki: Kawałek lodu

Czar ten powstrzymuje jednego większego demona lub 1k6 mniejszych demonów. Każdy demon z osobna wykonuje test na jego SW. Jeśli test się nie powiedzie nic się nie dzieje. Jeśli test się nie powiedzie wtedy demon pozostaje pomiędzy światem rzeczywistym a krainą cieni. Nie jest w stanie poruszać się, czarować, mówić ani wykonać jakiejkolwiek innej czynności na czas trwania czaru. Jeśli jest atakowany traktuje się go jako cel nieruchomy.

Rozproszenie demonicznej obecnoci.
Poziom czaru: 1 Punkty Magii: 4 Zasig: 48m. Czas trwania: Patrz w tekcie Skadniki: religijny symbol dobrego lub neutralnego bstwa.

Ten czar pozwala magowi odwoa pojedyczego demona, grup demonicznych sug lub pomniejszych demonw. Jeeli cel zosta zaatakowany czarem to pierwszy demon musi wykona test magii. Jezeli test si nie uda demon zostaje odesany. Potem rzucajcy czar musi rzuci koci k6 i sprawdzi wynik. Jeeli wynikiem rzutu jest 4,5 lub 6 to czar przechodzi na nastpnego demona w zasigu jego dziaania. Efekty dziaania czaru s identyczne jak poprzednio wczajc w to utrat punktw magii. Czar jest kontynuowany do czasu a w zasigu jego dziaania nie pozostanie aden demon, lub dopki wynik rzutu koci k6 nie da wyniku rwnego 1,2 lub 3. Pomniejszy pentagram. Poziom czaru: 1 Punkty Magii: 4 Zasig: 4m. Czas trwania: 1 godzina Skadniki: patrz w tekcie

Pentagram bdzie chroni rzucajcego czar lub kad inn istot, ktra stoi w jego obrbie przed atakami pomniejszych ywioakw i demonw. Narysowanie pentagramu zajmuje 3 minuty (3 tury = 18 rundy) i potrzeba do tego celu: kredy; kamiennej lub drewnianej powierzchni (ewentualnie ostrego elaznego prta jeeli chcemy narysowa pentagram na piachu). Ochrona zapewniana przez czar trwa bdzie przez godzin lub dopki pentagram nie zostanie uszkodzony. Warto zauway, e o ile ci w rodku znaku s bezpieczni przed bezporednimi atakami, pentagram nie daje im ochrony przed atakami magicznymi oraz przed oddziaywaniami psychologicznymi ze strony demonw (groza, strach). Wiksze demony i ywioaki nie mog zosta zatrzymane przez pomniejszy pentagram.

Perswazja
Poziom czaru: 1 Punkty Magii: ? Zasig: 12m. Czas trwania: 1 przyzwanie Skadniki: rzadki i cenny przedmiot lub ofiara odpowiednia dla przyzywajcego.

Ten rytua wpynie na temperament przyzywanego demona. Uczyni go bardziej przystpnym na rozsdne sugestie. W grze termin ten oznacza, e odejmuje si 10 od wyniku testu SW (panowania nad demonem). Skadnik potrzebny do tego czaru musi by dokadnie dobrany przed jego rzuceniem . Jeeli dar zosta le wybrany to czar automatycznie si nie udaje. Nieudany test WP przez rzucajcego oznacza, e demon przyj dar, ale nie mona liczy na jego wspprac. Warto zauway, e czar ten rzucany na wikszego demona lub Demonicznego Ksicia nie tylko automatycznie zawiedzie, ale zostanie poczytany jako obraza i zostanie odpacony czym okropnym, oblizgym powolnym.

Przyzwanie polujcej bestii.
Poziom czaru: 1 Punkty Magii: ? Zasig: 12m. Czas trwania: 2 godziny na poziom rzucajcego Skadniki: kawaek koci humanoida

Ten czar przyzwie demoniczn istot. Jeeli czar jest rzucany przez Demonologa potwr musi odpowiada wierze przez niego wyznawanej (na: Demonolog Nurge’a bdzie mg przywoa besti Nurgle’a).

Obserwator
Poziom czaru: 1 Punkty Magii: ? Zasig: osoba rzucajca czar. Czas trwania: 6 godzin Skadniki: szkielet psa domowego

Ten czar przyzwie ma niewidzialn demoniczn osobowo, ktra bdzie obserwowaa rzucajcego czar kiedy ten pi i obudzi go jeeli osoba o zych intencjach zbliy si na mniej jak 24 metry od picego. Obserwator potrafi rozpozna, czy dana osoba ma ze usposobienie w stosunku do jego pana (tj. czy jest to skrytobjca, czy zodziej szukajcy w ciemnociach atwego upu). Obserwator nie moe bra udziau w walce, nie moe by take traktowany jako istota obdarzona inteligencja. Jeeli test PM przy rzucaniu czaru si powid nie trzeba robi obserwatorowi testw lojalnoci.