Wersja Archiwalna

Krasnoludzka Kultura

KRASNOLUDZKA KULTURAPoniższy tekst ma za zadanie zaznajomić czytelnika z kulturą krasnoludów żyjących w Górach Krańca Świata, Górach Szarych i Górach Czarnych. One to bowiem najbardziej ze wszystkich trzymają się starożytnej kultury krasnoludzkiej. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono informacje o różnicach w kulturze krasnoludów imperialnych.


ZWIĄZKI I MAŁŻEŃSTWA:
Z powodu stosunkowo małej liczby kobiet, związki mogą stanowić problem w krasnoludzkiej kulturze. Krasnoludki mogą wybierać spośród wielu kandydatów. Kobiety posiadają całkowita wolność wyboru, a mężczyźni muszą zabiegać ich względy. Kobieta dobiera swych kandydatów według ważnych dla niej cech, takich jak odwaga, intelekt, wiedza, uczciwość, honor, reputacja czy umiejętności. Ostateczny wybór jest jednak dokonywany na podstawie stabilności, zgodności i odpowiedzialności rodzicielskiej przyszłego męża. Gdy kobieta się zdecyduje, dyshonor stanowi odmówienie jej. Kobiety posiadają bardzo duży szacunek w krasnoludzkim społeczeństwie, więc szukają mężczyzn, z którymi związek będzie trwały. Takie związki zwykle są bardzo zgodne i czysto monogamiczne, aż do momentu śmierci partnera. Wtedy oczekuje się, że krasnoludka znajdzie sobie kolejnego mężczyznę. Krasnoludzkie związki nie są burzliwe, namiętne i nie mają nic wspólnego z gorącą miłością; przypominają sobą raczej zażyłą przyjaźń i respekt. Ten respekt dotyczy także prywatności oraz funkcji społecznych. Mężczyźni są nieśmiali do bólu i respektują kobiecą seksualność i nigdy nie posunęliby się do prymitywnych czy lubieżnych żartów na temat kobiet. Zrobienie czegoś takiego oznaczałoby utratę honoru. Podczas gdy tylko 33% krasnoludów wchodzi w związki z kobietami, reszta oddaje się pracy. Żaden krasnolud nie skorzystałby nigdy z usług prostytutki czy domu publicznego, nie kochałby się także z kobietą nie będącą krasnoludką. Kultura krasnoludzka nie dopuszcza myśli o seksie przed ślubem. Oddać się prymitywnym żądzom to jeden z najgorszych sposobów na utratę honoru, podczas gdy gwałt jest najgorszym. Krasnoludzkie małżeństwa to sprawa prywatna i są urządzane bez pompy i niepotrzebnych ceremonii.

Krasnoludy imperialne - Z związku z mniejszą ilością krasnoludów w miastach imperialnych, dla krasnoluda problem stanowić może chociażby nawet znalezienie kobiety. Jako że nie znajdują się oni pod ciągłym zagrożeniem, rozmnażanie się nie jest potrzebą. W związku z powyższym często występują, na wzór ludzi, zaloty, a szukanie sobie męża nie jest koniecznością. Nie zmienia to faktu, iż krasnoludy podlegają tym samym zasadom, uczuciom i tabu.

CIĄŻA I NARODZINY:
U krasnoludek ciąża trwa 16 miesięcy i praktycznie nie wpływa na kobietę, aż do upływu 11 miesiąca. Mężczyzna będzie skoncentrowany tylko i wyłącznie na swej kobiecie, aż do przesady, jako że perspektywa dzieci rozgrzewa serce nawet najbardziej zatwardziałego krasnoluda. Krasnoludki posiadają ogromny instynkt macierzyński, co sprawia że wykazują zadziwiającą cierpliwość i zrozumienie dla dzieci każdej rasy. Żaden krasnolud nawet nie podniósłby ręki na goblińskie dziecko. Dla krasnoluda wyrządzenie krzywdy dziecku jest nadużyciem swej ogromnej siły, a wszystkie fizyczne kary polegają na pracy. W czasie zbliżającego się porodu większość mężczyzn jest zajętych robieniem ozdóbek (malutkich toporków, młoteczków i narzędzi) dla nadchodzącego dziecka. Obecność przy narodzinach jest zarezerwowana tylko dla kobiet danej społeczności - nawet mąż nie jest do nich dopuszczony (jednak z uwagi na swoja nieśmiałość małżonkowie są zwykle bardzo zadowoleni z tego faktu).


Krasnoludy imperialne - Krasnoludom pozwala się być przy małżonce podczas porodu, wciąż jednak tego unikają.

WYCHOWYWANIE DZIECI:
Krasnoludzkie dzieci są od same początku zachęcane do brania odpowiedzialności za swe czyny i bardzo szybko stają się niezależne. Krasnoludzcy rodzice są surowi, ale sprawiedliwi i nie starają się chronić swych dzieci przed negatywnymi aspektami świata. Krasnoludy wiedzą, że życie jest ciężkie, więc ich dzieci muszą być do tego przygotowane. Wszystkim dzieciom, zarówno chłopcom jak i dziewczynkom, wpajane są podstawy walki od małego. Uczy się ich także, by nie okazywali zewnętrznie swych emocji. Oboje rodziców jest odpowiedzialnych za wychowanie i rozwój dziecka (a zwłaszcza dziecka tej samej płci, co oznacza że zwykle mężczyźni mają więcej obowiązków przy dzieciach). Powodem do dumy dla rodziców jest dziecko, które idzie w ich ślady.
Krasnoludy imperialne - Sposoby wychowania dzieci pozostały nie zmienione, lecz teraz można je wysyłać do np. uniwersytetów.

ŚMIERĆ:
Śmierć jest widziana jako bardzo smutne wydarzenie w życiu krasnoludzkiej społeczności, a rytuały pogrzebowe są zwykle bardzo uroczyste. Pogrzeb męża, czy ukochanego przyjaciela jest jedną z niewielu okazji, przy których płacz jest dozwolony. Jednak więcej niż kilka łez jest widziane jako brak szacunku dla zmarłego. Narzędzia i inne rzeczy należące do zmarłego są przekazywane jego rodzinie i przyjaciołom. Ze względu na oszczędność przestrzeni ciało jest zwykle poddawane kremacji.
Krasnoludy imperialne - W tym przypadku nie trzeba się martwic o miejsce, więc często następuje normalny pogrzeb.


RZĄDY:
Krasnoludzki system rządów jest oparty na dziedziczności. Każda twierdza ma swoją własną szlachecką linię. Rządy są wielkim obciążeniem w krasnoludzkiej kulturze, jako że od rządzącego jest bardzo wiele wymagane. Krasnoludzcy władcy posiadają ogromną władzę w danej społeczności, ale raczej nie używają jej bez uprzedniego skonsultowania się ze swoimi doradcami. Wszyscy władcy posiadają własne rady doradców (złożone głównie z kobiet), a wszelkie edykty i postanowienia króla są przez nie administrowane i odpowiednio organizowane. Od władcy wymagane jest by stanowił sobą przykład wartości krasnoludzkich (takich jak honor, odwaga, mądrość, siła itd.); władcy, którzy nie będą odpowiednio postępowali przekonają się, że poddani ich ignorują. Ci, którzy zawiedli w roli władcy są zmuszeni do zrzeczenia się tronu, aż nie zostanie znaleziony jakiś godny następca. W przypadku tych, niezwykle rzadkich, wydarzeń, rządy przejmuje rada. Krasnoludy są ogromnie lojalne w stosunku do swych władców, których szanują, a ci są zwykle wzorami krasnoludzkich cnót.
Krasnoludy imperialne - Jako obywatele imperialni, krasnoludy przysięgają wierność Imperium i Imperatorowi. Jest kilku imperialnych szlachciców krasnoludzkich, a żeńska administracja wyszła z użycia.

PRZESTĘPSTWA I SPRAWIEDLIWOŚĆ:
Jak można by się tego spodziewać, krasnoludzka sprawiedliwość jest bardzo surowa. Wszelkie przestępstwa są oceniane przez sędziny i oceniane wedle czterech kategorii: - ohydne (gwałt, tchórzostwo lub zaniedbanie prowadzące do śmierci krasnoluda): spalenie żywcem, lub wysłanie nagiego i z obciętym językiem w pobliże obozu goblinidów; - ważne (ciągłe tchórzostwo lub kradzież): natychmiastowa egzekucja; - typowe (tchórzostwo lub niestosowny żart na temat kobiety): publiczne wyśmianie i roboty fizyczne wybrane przez pokrzywdzoną; - drobne (odmówienie kobiecie, która wybrała cię na swego męża): publiczne wyśmianie; Warto wspomnieć, iż wielu krasnoludów nie dożywa procesu, ponieważ są linczowani. Za mniejsze przewinienia, lub o wiele większe, krasnolud musi oddać się życiu Zabójcy Trolli.
Krasnoludy imperialne - Choć podlegają prawu imperialnego, nadal czują się zobowiązani przez kodeks krasnoludzki. Krasnoludy nadal często linczują winnych, a w przypadku osobistego dyshonoru stają się Zabójcami.

RELIGIA:

Religia jest niezwykle silnie zakorzeniona i zrytualizowana w krasnoludzkim społeczeństwie. Jest także czymś bardzo osobistym. Wyznawanie przodków jest także czymś bardzo silnie obecnym w ich kulturze. Wszystkie krasnoludy, które zginęły honorową śmiercią, idą do Hali Wojowników (odpowiednik norskańskiej Valhalli) gdzie biesiadują wraz z bogami. Najpopularniejsi bogowie to Grungni, Rukh, Hrungnor i Morngrim. Przodkowie są zbyt liczni by ich wymienić.
Krasnoludy imperialne - Nie ma większych różnic, lecz niektóre krasnoludy wyznają Sigmara.

MAGIA:
Wszystkie krasnoludy posiadają wrodzona odporność na magię, co sprawia, że podążanie jej ścieżkami stanowi dla nich problem. Nie znaczy to, że magia jest im obca - kreacja magicznych artefaktów to główne źródło ich magicznych mocy. Są najlepszymi istniejącymi, zarówno niegdyś jak i obecnie, Kowalami Runów; a większość magicznych przedmiotów (zarówno tych używanych przez elfy jak i przez ludzi) pochodzi od nich.
Krasnoludy imperialne - Łatwiej jest im znaleźć nauczyciela sztuki magicznej, ale większość podążająca ścieżkami krasnoludzkiej magii, jak Kowale Runów, wciąż pozostają w górach.

OBRONA I WOJNA:
Krasnoludy z Gór Krańca Świata są w stanie niemal nieprzerwanej wojny, i muszą cały czas być przygotowane do walki. Krasnoludzka armia jest doświadczona, dobrze zorganizowana i niezwykle efektywna (może nawet najlepsza na świecie). Oddziały Wojowników Podziemnych powstrzymują zagrożenia ze strony podziemnych tuneli, a żołnierze walczą na powierzchni. Wszyscy żołnierze pełnią rolę strażników, wartowników i są nieustannie musztrowani. Obsługują także bronie oblężnicze i ciężkie działa, których stanowiska są na każdej wieży i murze. Potrafią spojrzeń na sytuację trzeźwym okiem i wycofają się, jeśli zagrożenie jest za duże. Ich sposób walki jest nastawiony głównie na obronę (z powodu ich niewielkiej liczby), a jedyne ataki są przeprowadzane by odbić utracone twierdze lub by zabijać krasnoludy chaosu (którzy widziani są jako ujma na honorze rasy krasnoludzkiej). W wyniku treningu rozpoczętego już w wieku dziecięcym, wszystkie krasnoludy są przynajmniej dobrze zaznajomione z orężem, lecz tabu stanowi wstępowanie kobiet do armii.
Krasnoludy imperialne - Wciąż szkolą swe dzieci od najmłodszych lat, lecz trening jest dużo mniej intensywny. Nie ma Imperialnych Wojowników Podziemnych (poza Middenheimem) i Gońców.POŻYWIENIE I DIETA:
W związku z niesprzyjającym klimatem gór i podziemnym trybem życia, krasnoludzka dieta nakłada mocne ograniczenia. Hodowane są górskie kozy i owce, oraz różnorodne grzyby i bulwy. Źródłem wody są podziemne strumienie, będące także źródłem ryb. Jedynym alkoholem jest rodzaj wódki (wino z bulw) i cierpkie grzybowe Ale nazywane Akorak. Chleb jest płaski, pieczony z mąki robionej z bulw.
Imperialne krasnoludy - Krasnoludy mają pełen dostęp do imperialnej żywności.

SPOŻYWANIE ALKOHOLU:
Z powodu wymaganej nieustannej gotowości bojowej, krasnoludy nie mogą się upijać, więc zwykle nie pozwalają sobie na więcej niż 1 czy 2 kufle. Krasnoludy uwielbiają alkohol, ale nie mogą sobie pozwolić na nadmierne go spożywanie. Picie jest także dosyć ryzykowne, jako że istnieje niebezpieczeństwo utraty kontroli na sobą, co może prowadzić do niehonorowego zachowania.
Krasnoludy imperialne - Mają znacznie lżejszy stosunek do picia, ale wciąż upijanie się nie jest dozwolone. Przez nadmierne używanie alkoholu, kilku krasnoludów utworzyło stereotyp pijanego przedstawiciela swej rasy.

SZTUKA:

Krasnoludzka sztuka jest bardzo prostolinijna i restrykcyjna. Preferowane są bębny, rogi i bogate pieśni oraz opowieści,lecz większość sztuki obraca się wokół ozdobnych przedmiotów. Żaden krasnolud nie stworzyłby jakiegoś przedmiotu ot, tak sobie - zawsze mają one jakieś znaczenie.
Krasnoludy imperialne - W wyniku kontaktu z ludźmi krasnoludzka sztuka powiększyła swe horyzonty.

RZEMIOSŁA:
Krasnoludzkie rzemieślnictwo jest uważane za najlepsze na świecie, i jest bardzo ważnym elementem ich kultury. Rzemiosła są niezmiennym elementem w życiu rodzinnym i na arenie historycznej, a wiedza o nich jest przekazywana potomkom. Dla krasnoluda są one źródłem honoru, dumy i pewności siebie.
Krasnoludy imperialne - bez zmian.

NOWA TABELA RZUTÓW PROFESYJNYCH
KRASNOLUDY IMPERIALNE:
Umiejętności obowiązkowe: stolarstwo, targowanie się, metalurgia, górnictwo, kowalstwo, kamieniarstwo <-- wybrać dwa z powyższych


Rzuty profesyjne dla Łotra i Uczonego pozostają niezmienione.
WOJOWNIK
01-10 Ochroniarz
11-15 Robotnik
16-25 Najemnik
26-35 Milicjant
36-40 Szlachcic
41-45 Banita

46-50 Gladiator
51-55 Zabijaka
56-60 Sługa
61-75 Żołnierz
76-80 Giermek
81-90 Zabójca Trolli
91-95 Wojownik Podziemny (musi być urodzony w Middenheimie)
96-00 Strażnik Miejski

RANGER
01-10 Łowca Nagród
11-15 Przewoźni
k 16-20 Gajowy
21-25 Myśliwy
26-35 Poganiacz mułów
36-65 Poszukiwacz złota
66-75 Szczurołap
76-80 Strażnik Dróg

81-90 Mytnik
91-00 Traper

KRASNOLUDY GÓRSKIE:
Umiejętności obowiązkowe: kowalstwo, kamieniarstwo, górnictwo, metalurgia <-- wybrać dwa z powyższych
WOJOWNIK
01-10 Szlachcic
11-50 Żołnierz
51-65 Zabójca Trolli

66-00 Wojownik Podziemny

RANGER
01-35 Poszukiwacz Złota
36-45 Szczurołap
46-00 Goniec

ŁOTR
01-05 Złodziej
06-00 Hiena Cmentarna


UCZONY
01-15 Uczeń Alchemika
16-35 Czeladnik
36-75 Inżynier
76-80 Nowicjusz
81-85 Aptekarz
86-90 Uczeń Medyka
91-95 Wieszczek

96-00 Uczeń Czarodzieja

ZMIANY W PROFESJACH KRASNOLUDÓW GÓRSKICH
Czeladnik - usuń Powożenie i dodaj '75% szans na Targowanie Się'

Nowicjusz - zamień 'Sekretny język - klasyczny' na 'Sekretny język - starożytny krasnoludzki'

Szlachcic - Schemat rozwoju: WW 10, S 1, W 1, Żw 2, I 10, CP 20, OP 10
Umiejętności: Uniki, Krasnoludzka Etykieta, Krasnoludzka Heraldyka, Krasnoludzka Historia, Czytanie/Pisanie, Silny Cios, 50% szans na Krasomówstwo
Przedmioty: Kosztowne ubranie, biżuteria warta 20k6 ZK, dobrej jakości broń ręczna, kaftan kolczy z rękawami, hełm i tarcza z herbem


Uczeń medyka - Przedmioty: usuń 'Słój gliniany z k6 pijawkami'

Żołnierz - Umiejętności: Rozbrojenie, Uniki, Ogłuszenie, Silny Cios, Bijatyka, 25% szans na 'Broń specjalna - dwuręczna'
Przedmioty: Kusza wraz z amunicją, koszulka kolcza, tarcza, hełm, broń dwuręczna (jeśli ma umiejętność)

Złodziej - Złodzieje niemal nie występują w krasnoludzkich społecznościach, ale jest kilku pozbawionych honoru osobników, którzy okradają swych ziomków i stawiają czoła śmierci, jeśli zostaną złapani. Najczęściej opuszczają góry by udać się do bardziej sprzyjających im miejsc. Schemat rozwoju: WW 10, US 10, Żw 2, I 10, Zr 10
Umiejętności: Ukrywanie się w mieście, Szacowanie, Ucieczka, Otwieranie zamków, Wspinaczka, Cichy chód w mieście, Wykrywanie pułapek
Przedmioty - broń ręczna

Hiena Cmentarna - Jest to niezwykle poważana profesja wśród krasnoludów, jako że Hieny odzyskują krasnoludzkie przedmioty z utraconych twierdz i grobowców.

Umiejętności - usuń 'Sekretne znaki złodzieja' i 'Sekretny język złodzieja' ale dodaj Szacowanie i Wspinaczkę

Zabójca Trolli - PONIŻSZE ZMIANY ODNOSZĄ SIĘ DO ZABÓJCÓW IMPERIALNYCH, GÓRSKICH I NORSKAŃSKICH Schemat rozwoju: WW 20, S 1, W 1, Żw 4, I 10, A 1, OP 20

Uczeń Czarodzieja - zamień 'Sekretny język - klasyczny' na 'Sekretny język - starożytny krasnoludzki'

    Tłumaczenie:banshee