Wersja Archiwalna

Karnos

Jak wiadomo, w podręczniku do WFRP nie opisano wszystkich bogów starego świata. Jest ich o wiele więcej. Jednym z nich jest Karnos, Pan zwierząt. Opisując Karnosa, postanowiłem nie odchodzić od sposobu opisu boga, jaki się znajduje w podręczniku. Uważam, że jest on bardzo wygodny i łatwo znaleźć to czego się szuka.

Opis: Jedno z najważniejszych bóstw panteonu leśnych elfów, przez niektórych ludzkich teologów uznawane za odpowiednik Taala, staroświatowego boga przyrody i dzikich miejsc. Karnos jest panem zwierząt, pośród których żyją elfy Starego Świata, patronem przyjaciół zwierząt, lecz hołd składają mu również niektórzy elfi zwiadowcy i myśliwi. Karnos jest zazwyczaj przedstawiany jako mierząca ponad 3 metry istota o ciele elfa, a głowie i ogonie jelenia. Mówi się, że może przyjąć postać każdego leśnego stworzenia.

Charakter: Neutralny. Przyroda nie preferuje ani dobra, ani zła, nie czyni tego więc i Karnos.

Symbol: Podobnie jak Taala, Karnosa symbolizuje głowa jelenia z rozwidlonymi rogami. Elfi kapłani Karnosa ubierają się jak inne elfy.

Zasięg kultu: Osady leśnych elfów w całym Starym Świecie.

Świątynie: Cały las jest świątynią Karnosa. Jest on obecny wszędzie tam, gdzie są jego zwierzęta. Istnieją jednakże miejsca szczególnie ważne dla jego wyznawców: niektóre naturalne polanki, skały, drzewa itp. Leśne elfy automatycznie rozpoznają takie miejsca, podczas gdy przedstawiciele innych ras nie są w stanie odróżnić ich od zwykłych elementów krajobrazu. Elfy prawie zawsze starają się trzymać inne rasy z dala od świętej ziemi.

Przyjaciele i wrogowie: Wyznawcy Karnosa są dobrze ustosunkowani do innych leśnych elfów i członków innych ras, którzy wyznają Taala, Rhyę i Dawną Wiarę. Utrzymują jednakże, że Taal to połączenie kilku elfich bogów z Karnosem włącznie, a nie Karnos to aspekt Taala. Wyznawcy Karnosa są podobni do wyznawców innych bóstw panteonu Starego Świata, gdyż traktują kulty Chaosu i bóstwa goblinoidów z niesłabnącą nienawiścią.

Dni świąt: Karnos ma dwa duże święta: jedno w środku wiosny, kiedy jest dużo jedzenia i rodzą się młode, a drugie pośrodku jesieni, gdy wszystkie gatunki muszą się przygotowywać do przetrwania zimy. Dokładne daty tych świąt nie są ustalona według kalendarza Imperium, lecz obliczane dzięki różnym naturalnym znakom za pomocą starych, tradycyjnych metod – zmieniają się więc z roku na rok.

Wymagania kultu: Każdy elf może oddawać hołd Karnosowi. Większość elfów czci do pewnego stopnia wszystkich bogów swego panteonu.

Przykazania: Wszyscy wyznawcy Karnosa muszą przestrzegać następujących przykazań: nigdy nie skrzywdzić zwierzęcia, chyba że we własnej obronie lub dla pożywienia (ponieważ po elfich polowaniach zawsze następują wielkie uczty łowy są dopuszczalne); nigdy nie dopuścić, by zwierzę zostało skrzywdzone z wyjątkiem jak powyżej; robić wszystko, co jest w ich mocy, by wygnać z lasów goblinoidów, zwierzoludzi i mutantów Chaosu.

Używane czary: Kapłani Karnosa mogą korzystać za wszystkich czarów magii prostej, magii elementarnej i druidycznej z wyjątkiem Czerpania mocy z ziemi i Tworzenia świętego gaju.

Umiejętności: Nowicjusze Karnosa otrzymują posłuch u zwierząt zamiast sekretnego języka klasycznego. Kapłani Karnosa na każdym poziomie mogą wykonać jeden rzut wg Tabeli umiejętności rangera, ewentualnie powtarzając rzut do chwili, kiedy otrzymają umiejętność, której jeszcze nie posiadają. Umiejętności te są dodatkiem do listy umiejętności każdego poziomu profesji kapłana podanej w podręczniku. Kapłani Karnosa mogą zdobyć na każdym poziomie powyżej nowicjusza umiejętność przyzwanie zwierząt, przy czym za każdym razem mogą wybrać inny gatunek.

Próby: Próby, ustanawiane przez Karnosa zawsze dotyczą obrony lasu i jego mieszkańców. Mogą one polegać na odegnaniu istot, które zagrażają zwierzętom, poczynając od samotnego człowieka - trapera, a kończąc na grupie goblinoidów lub istot Chaosu. W rzadkich przypadkach próba może polegać na udzieleniu pomocy cierpiącemu zwierzęciu – na przykład złapanemu w sidła czy dół. Te próby dawniej powodowały mnóstwo konfliktów z ludźmi, jednak ostatnio nawet oni uznali wiele swych ulubionych zabaw ze zwierzętami (takich jak uczenie niedźwiedzi tańca) za barbarzyńskie i niepotrzebne.

Błogosławieństwa: Karnos najczęściej zsyła umiejętności, które mają coś wspólnego ze zwierzętami – opieka nad zwierzętami, tresura, posłuch u zwierząt, jeździectwo i woltyżerka, czasem inne, zależnie od sytuacji. Testy, których pomaga, to głównie testy OP i OGŁ w sytuacjach, w które zaangażowane są zwierzęta. W rzadkich przypadkach bóg może obdarować jednorazowym użyciem umiejętności przyzwanie zwierząt. Klątwy, jak zwykle, dają odwrotny efekt niż błogosławieństwa, lecz Karnos może także ukarać bohatera chorobą magiczną niechęć zwierząt.