Wersja Archiwalna

Inkwizytor

InkwizytorInkwizycja jest najbardziej zastraszającą organizacją w Starym Świecie. Ich władza jest dokładnie widoczna w Estalii, niektórych częściach Tileii, jednak władza inkwizycji jest również widoczna w Bretoni i Imperium. Inkwizycja jest organizacją religijną wymierzoną przeciwko heretykom i wpływom chaosu. Łowcy czarownic są ich “narzędziami”, a magia i terror bronią. Mają wolność działania, mogą stosować dowolne środki, które według nich są niezbędne. Ich religijne podłoże daje im “aurę świętości” z jaką traktują ich chłopi. Właśnie ta aura chroni ich przed ewentualną zemstą. Inkwizycja preferuje tortury, palenie na stosach, wieszanie i linczowanie jako metody mające na celu oczyszczenie Starego Świata z herezji, sił chaosu i złych bogów. Wielu z ich ofiar nie miało nic wspólnego z siłami chaosu, ale wystarczy tylko podejrzenie aby zostać zabranym przez inkwizycję do podziemi, gdzie w straszliwych męczarniach wielu skończyło swój żywot, a jeszcze więcej tam umrze.

Inkwizytorzy odpowiadają tylko przed swoimi przełożonymi i Sigmarem. Zwierzchnią władzę nad inkwizytorami posiada Wielki Teogonista i Kardynał Bretonii. Kiedy inkwizytor idzie po ulicach miasta można go łatwo poznać po jego szacie (z symbolami Sigmara) i ochroniarzami (przeważnie dwoma) w osobach łowców czarownic.

Uwaga:
Są często dowódcami wypraw religijnych, poza tym sprawują patronat nad templariuszami Sigmara i łowcami czarownic (jest to profesja zawansowana).


Schemat rozwoju:

SZWWUSSWtŻWIAZRCPINTOPSWOGD
+10+1+1+4+40+1+40+20+30+40+30


Umiejętności:
torturowanie
czytanie i pisanie
sekretny język klasyczny i magiczny
krasomówstwo
prawo
autorytet*
heraldyka
zastraszanie
wymuszanie


Przedmioty:
Szata z symbolami religijnymi
pismo z pieczęcią Wielkiego Teogonisty zezwalające na działanie inkwizycyjne.Profesje wejściowe:
Kapłan Sigmara dowolnego poziomu.


Profesje wyjściowe:
Łowca czarownic
kapłan kolejnego poziomu.


* Nowa umiejętność:
Autorytet:
Jeśli inkwizytor zostanie rozpoznany przez wojsko lub władze kościelne może wykonać test CP (oczywiście modyfikowany o zachowanie bohatera) w celu określenia podległości mu. Udany oznacza że będą mu posłuszni. Przykład: Inkwizytor każe aresztować miejscowego barda, za szerzenie herezji i nieprawdziwe opowieści wymierzone przeciwko Sigmarowi. Po udanym teście oddział straży wykonuje jego polecenia. Zastraszony kapitan bez słowa zrzeka się dowodzenia oddziałem straży na rzecz inkwizytora.

Autor:Tomas Pirinen

Tłumaczenie:banshee