Wersja Archiwalna

Arianka

*Opis: Arianka, siostra Solkana i Alluminasa jest przykładem prawa i dyscypliny. W dalekiej przeszłości, Tzeentch – ten który zmienia drogi, zobaczył Ariankę i stwierdził że może być wielkim zagrożeniem dla jego planów i postanowił zamknąć ją w kryształowej trumnie która może zostać jedyni otworzona jednym, unikalnym kompletem kluczy, leży ukryta gdzieś na ziemi, ale nikt nie wie gdzie znajduje się trumna i klucze do niej. Wielu mieszkańców Starego Świata sądzi że Arianka jest tylko legendą.

Jedna z legend opowiada jak Arianka zapomniała swego kryształowego miecza dającego świecącego delikatną poświatą, co pozwoliło działać panu zmian. Opowieść mówi też że miecz ten został zrobiony z czystej esencji chaosu – spaczenia, który został odpowiednio przerobiony. Wokół tej tajemniczej broni unosi się aura statyczności i nic nie może ulec zmianie tak długo jak bije z niego poświata. Żaden z takich bądź podobnych kryształów nie został kiedykolwiek znaleziony, a ci co to opowiadają nie sądzą iż jest coś więcej jak legenda.

Legenda mówi również że trumna w której zamknięta jest Arianka jest zrobiona z takiego samego kryształu jak jej miecz, zamykając ją w aurze statyczności która nie może zostać zmieniona. Żadna z legend nie podaje miejsca spoczynku trumny jednak stwierdzono że musi się ona znajdować na terenie Praag w Kislevie. Wszyscy wierzący w Ariankę przeczesują cały znany świat w poszukiwaniu kluczy mogących uwolnić ich panią z wiecznego więzienia.

*Charakter: Praworządny.

*Symbol: Symbolem Arianki jest jej kryształowy miecz Laihtendrung. Wierzący w Ariankę wierzą że w dniu odrodzenia podniesie ona swój miecz do góry i przyłączy się do Solkana w jego walce i swojej zemście przeciw bogom chaosu. *Zasięg kultu: Członkowie kultu pochodzą z całego Starego Świata. W święte dni spotykają się i decydują gdzie zostaną podjęte dalsze poszukiwania kluczy.

*Świątynie: Stare świątynie Arianki już dawno temu przemieniły się w ruiny. Nowe świątynie powstały tam gdzie wierni poszukiwali kluczy i osiedli na stałe.

*Przyjaciele i wrogowie: Arianka nie odnosi się przyjacielsko do głównych bogów Starego Świata, gdyż niezbyt zdecydowanie występują przeciwko siłom chaosu. Arianka nienawidzi Ranalda i jego wyznawców niemal tak bardzo jak bogów chaosu. Z pozostałymi bogami praworządnymi łączą ją stosunki przyjacielskie.

*Święta Świętymi dniami są pierwsze i ostatnie dni każdego miesiąca. *Wymagania kultu: Nowy kultysta nie powinien nigdy złamać prawa, chyba że wypełnia misję w celu pozbycia się sił chaosu, lub ma pozwolenie Arianki.

*Przykazania: - Stawać przeciwko siłom chaosu w każdej jej formie. - Przeciwstawiać się głupim i słabym prawom ośmieszającym system prawny. - Nigdy nie dopuścić aby przestępstwo uszło na sucho winowajcy. - Dotrzymywać wszelkich praw, chyba że są sprzeczne z którymś z przykazań. - Zawsze słuchać komend swoich przełożonych, chyba że są sprzeczne z którymś z przykazań.

*Używane czary: Zanim została uwięziona, Arianka używała wszystkich czarów magii prostej i wojennej. Jednak teraz kiedy jest uwięziona nie ma sił magicznych które mogłaby przekazać swoim wiernym, dlatego kapłani Arianki nie posiadają umiejętności rzucania czarów.

*Wymagane umiejętności: Nowicjusz Arianki musi posiadać umiejętność prawo, uczy się go przed inicjacją na kapłana za normalną ilość PD.

*Próby: Arianka nie wyznacza żadnych dodatkowych zadań swoim wyznawcą, odnalezienie trumny i kluczy do niej jest zbyt ważne. W czasach kiedy Arianka nie była więźniem kryształowej trumny wyznaczała swoim wiernym zadania polegające na schwytaniu kryminalistów grasujących w pobliżu, a z którymi władze nie mogły sobie poradzić.

*Błogosławieństwa: Arianka faworyzuje testy oparte na Cp, Op i Sw (lojalność, odporność na strach i stresy, itp.). Teraz jednak kiedy jest uwięziona nie ma odpowiedniej mocy aby dać błogosławieństwo (lub rzucić klątwę).

*Dłuższy opis: Nawet kiedy Tzeentch pokonał ją i zamknął w kryształowej trumnie zrobionej z Laithtero spoczywającej w Praag w Kislevie wiara w nią nie wygasła. Do trumny tej jest dziewięć kluczy (również zrobionych z Leithero), będących ukrytymi gdzieś w Starym Świecie. Położenie kluczy nie jest nikomu znane, gdyż Tzeentch wedle swojej woli zmienia lokację kluczy, kiedy tylko ktoś jest za blisko aby je odnaleźć. Jej kult został osłabiony po jej uwięzieniu, ale przetrwał. Wielu wiernych zrezygnowało, inni zostali wchłonięci przez struktury Solkana (który przejął zadania Arianki dotyczące dyscypliny po jej uwięzieniu.), inna część przeszła na Solkana pozostając kapłanami Arianki jako swojej pani (muszą oni dotrzymywać przykazań obu bóstw, wypełniać ich misje, mogą czerpać siły magiczne od Solkana.). Inni pozostali lojalni Ariance, podzielili się oni na dwie grupy. Pierwsza grupa wie gdzie znajduje się trumna w której uwięziona jest ich pani, jednak ukrywają to w największej tajemnicy dopóki nie odnajdą kluczy. Druga grupa nie jest według kapłanów z pierwszej na tyle zdyscyplinowana aby przekazać im tajemnice położenia trumny, jednak są skłonni im przekazać swą tajemnicę. Arianka ma również swoich templariuszy, mają oni do wykonania jedno zadanie – udać się w Świętą Misję (odnalezienie kluczy). Nie tylko jej kult przetrwał, ale również ona żyje. Jest co prawda osłabiona działaniem trumny która skutecznie pochłania jej moc. Tzeentch trochę się jednak pomylił i trumna nie jest w stanie pochłonąć całej magii Arianki. Jest ona w stanie przekazać zdolności magiczne (czary, pm, itp.), błogosławieństwa (Cp, Op, Sw, umiejętności’ itp.) z odległości 1k8-6 metrów (rzucane w każdej rundzie, minimum 0). W trumnie po prawicy Arianki spoczywa jej wspaniały miecz Laihtendrung.

Tekst oryginalny: Ian Ward Przetłumaczył i uzupełnił Przemysław Pieszczek “THRUD” e-mail: thrud@friko2.onet.pl